Copyright 2005 by "Stichting Het Klaverblad"    All Rights reserved 
Stichting Het Klaverblad
Stichting "Het Klaverblad" is opgericht in 1986.

De stichting heeft tot doel het oprichten, in bedrijf stellen en houden van een windhoutzaagmolen..Correspondentie adres: Kalverringdijk 37, 1509 BT Zaandam

Rabobank  IBAN  NL09RABO0129461040
                    BIC    RABONL2U

Voorzitter R.G.K. Pos
Penningmeester E.M. Kleiss-Pos
Secretaresse J.D. Ploeger-Pos
Algemeen adjunct H. Pos-Rep
Lid S. Rosier
Vice voorzitter J. Ploeger
2e Penningmeester W.F. Kleis
2e Secretaresse M.J. Pos
Lid S.M. Pos